Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | O Instytucie | Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

 

Szanowni Państwo,


                Dotyczy: powołania i przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

 

Zwracam się do Państwa z propozycją przystąpienia do ogólnopolskiej inicjatywy Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz Firm związanych z zarządzaniem nieruchomościami, jaką jest powołanie do życia Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Inicjatywa ta spotkała się już z daleko idącym zrozumieniem i aprobatą zarządców nieruchomości ze wszystkich województw na  terenie całego naszego kraju.

Jak Państwu wiadomo, już za kilka tygodni ulegnie deregulacji zawód zarządcy nieruchomości i w związku z powyższym jedną z podstawowych idei działania oraz przesłanek powołania Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami jest przejęcie i uregulowanie dalszych działań funkcjonowania firm związanych z profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami.

Nasze wspólne obawy związane z szeroko rozumianym rynkiem zarządzania nieruchomościami, nie są bezzasadne, gdyż jak wszyscy wiemy, z dniem 01.01.2014 r. na polskim rynku nieruchomości pojawią się firmy oraz osoby, które bez żadnego przygotowania merytorycznego i doświadczenia zawodowego, będą świadczyły usługi oraz czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami. Budzi to szereg zasadnych obaw nie tylko ze strony licencjonowanych zarządców nieruchomości, ale przede wszystkim ze strony naszych mieszkańców, co do należytej obsługi przez tego typu nowe i całkowicie nieprzygotowane firmy.

Skoro ustawodawca doprowadził jednak do kontrowersyjnej dla nas deregulacji tego zawodu, to stoimy na stanowisku, że nie jesteśmy w tej sytuacji absolutnie przeciwni mechanizmom wolnorynkowym, lecz uważamy, że naszym dotychczasowym i przyszłym klientom, jakimi są nasi mieszkańcy, absolutnie winni nadal jesteśmy świadczenie usług zarządzania na najwyższym poziomie.

Dotychczasowa, niestety często spotykana praktyka, związana z postrzeganiem najniższej ceny jako głównego kryterium wyboru zarządcy, zazwyczaj kończy się drastycznym obniżeniem jakości usług w tym obszarze. Obawiamy się, że praktyka ta nasilić po wprowadzeniu deregulacji, a co za tym idzie, nie tylko sama jakość świadczonych usług w obszarze zarządzania pozostawi wiele do życzenia, ale również w dużej mierze ucierpią na deregulacji mieszkańcy oraz stan techniczny budynków w których zamieszkują.

Celem powoływanej w chwili obecnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, jest ochrona rynku zarządzania nieruchomościami przez złymi i negatywnymi praktykami w tym obszarze. Jedynie wprowadzenie rzetelnych i kompetentnych  mechanizmów oraz dobrych praktyk przez zrzeszone w Izbie Firmy świadczące usługi w obszarze zarządzania nieruchomościami, oraz transparentna weryfikacja nowych podmiotów zamierzających świadczyć tego typu usługi, może i powinno przyczynić się do świadczenia w przyszłości usług zarządzania nieruchomościami na najwyższym poziomie.

Powoływana do życia Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, to ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca podmioty prowadzące działalność związaną z profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami. Główne działania Izby nakierowane są na:

  • wprowadzenie jednolitych zasad, etyki oraz standardów funkcjonowania firm związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
  • rozwój polskich firm z sektora branży nieruchomościowej,
  • reprezentowanie (z mocy przepisów o izbach gospodarczych) interesów gospodarczych zrzeszonych w niej firm w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,
  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej firm wobec dostawców usług i mediów (woda, c.o., energia elektryczna, gaz etc.),
  • kreowanie spójnej, rzetelnej i dalekowzrocznej ogólnopolskiej polityki mieszkaniowej,
  • wielopłaszczyznowe wykorzystanie środków z UE w latach 2014-2020 dla zrzeszonych w Izbie firm,
  • współpraca z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Wpisowe Członków Założycieli Izby związanych z zarządzaniem nieruchomościami to jedynie jednorazowa kwota 20 zł., natomiast proponowane i przewidywane składki miesięczne uzależnione będą od ilości zatrudnionych osób:

do 5 osób 
- 5,00 zł/miesiąc
6-10 - 10,00 zł/miesiąc
11-30 - 20,00 zł/miesiąc
31-50 - 30,00 zł/miesiąc
51-100 - 40,00 zł/miesiąc
powyżej 101 - 50,00 zł/miesiąc

 

 

Szanowni Państwo,

niestety jednolita i odgórna inicjatywa różnych organizacji związanych z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości ma ciągłe, niestety nieczytelne i nieustające problemy z jej powstaniem, sami zatem jako Przedsiębiorcy z tego obszaru, musimy podjąć się uregulowania kwestii związanych   z rynkiem nieruchomości w obszarze zarządzania nieruchomościami właśnie poprzez powołanie do życia Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Niniejszym pismem zwracam się również do Szanownej Rady Nadzorczej Państwa Firmy (jeżeli zgodnie z osobowością prawną Państwa Firmy istnieje) o zrozumienie powagi sytuacji związanej z deregulacją i (w przypadku konieczności wynikającej z przepisów prawnych bądź statutu Państwa Firmy) udzielenie stosową uchwałą pełnomocnictwa do podpisania przez Zarząd Państwa Firmy załączonych dokumentów powołujących do życia Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

W przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej informuję, że w świetle przepisów ustawy z dnia 30.05.1989 r. o izbach gospodarczych (jednolity tekst Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz.710) oraz statutu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami należy uznać Izbę za organizację społeczną, o której mowa w art. 46 § 1 pkt. 4 ustawy - Prawo Spółdzielcze. Zatem podjęcie uchwały o przystąpieniu do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, poprzez podjęcie wspomnianej powyżej uchwały i udzielenie stosownego pełnomocnictwa Zarządowi Spółdzielni. Analogiczna sytuacja ma również odniesienie w przypadku towarzystwa budownictwa społecznego.

Uprzejmie informuję, ze w przypadku zakładów budżetowych, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (IV SA/Po 246/11 data orzeczenia 2011.05.12) komunalny zakład budżetowy ubiegając się o uzyskanie określonego uprawnienia przyznawanego przedsiębiorcy realizuje cząstkę podmiotowości prawnej macierzystej osoby prawnej (gminy) i czerpie z przysługującego jej statusu przedsiębiorcy. W świetle powyższego, zakład budżetowy jest przedsiębiorcą i może przynależeć do izby gospodarczej.

 

Szanowni Państwo,

pragnę jednoznacznie podkreślić, że nasza inicjatywa jest inicjatywą ponad istniejącymi podziałami które miały dotychczas miejsce i służy przede wszystkim dalszemu rozwojowi polskiego rynku nieruchomości, szczególnie w obszarze związanym z zarządzaniem nieruchomościami.         

Nasza inicjatywa, jest inicjatywą Przedsiębiorców z obszaru zarządzania nieruchomościami i  w żaden sposób nie narusza dotychczasowych struktur istniejących stowarzyszeń i federacji, które zamierzamy również doprosić do współpracy w ramach Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

 

Z wyrazami szacunku i poważania,

 

Prezes Zarządu

Arkadiusz Borek

 

 

 

W załączeniu:

2 formularze z prośbą o ich wypełnienie, podpisanie zgodnie z reprezentacją i zwrotne odesłanie na adres Instytutu:

Projekt Statutu Izby:

 

 

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Zamknij

Strona ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.